מהי סיינטולוגיה?

סיינטולוגיה, אשר פותחה על-ידי ל. רון האברד, היא דת שמציעה נתיב מדוייק המוביל להבנה ודאית ומלאה בנוגע לטבעו הרוחני האמיתי של אדם, ויחסיו עם עצמו, עם משפחתו, עם קבוצות, עם המין האנושי, עם כל צורות החיים, עם עולם החומר, עם העולם הרוחני ועם הישות העליונה.

סיינטולוגיה עוסקת ברוח – לא רק בגוף או בשכל – ומאמינה שהאדם הוא הרבה יותר מאשר התוצר של סביבתו או של הגנים שלו.

סיינטולוגיה אינה דת דוגמטית שבה אדם מתבקש להאמין בדבר כלשהו מתוך אמונה בלבד. האדם מגלה בעצמו שסיינטולוגיה פועלת על-ידי יישום עקרונותיה והתבוננות בתוצאות או התנסות בהן.

פסגת שאיפתה של סיינטולוגיה היא הארה וחירות רוחניות אמיתיות.

אלו הם יעדי סיינטולוגיה

"תרבות ללא אי-שפיות, ללא פושעים וללא מלחמה, שבה בעלי היכולת יכולים לשגשג ולאנשים הגונים יכולות להיות זכויות,ושבה האדם חופשי לצמוח לעבר פסגות גבוהות יותר. אלו הם יעדי הסיינטולוגיה.” ל. רון האברד | סיינטולוגיה

קורסים לשיפור החיים

דיאנטיקה

טכנולוגיית הלמידה

גידול ילדים

הצבת שאיפות והשגתן

קיום נישואין מאושרים

כלים של סיינטולוגיה לביטחון פיננסי

קורס הצלחה באמצעות תקשורת

קורס יעילות אישית

מה הסיפור של סיינטולוגיה?

הסיפור המלא של ההתפתחות והקודיפיקציה של סיינטולוגיה נמצא במספר רב של ספרים, בלמעלה מ-15,000 עמודים של כתבים טכניים ובלמעלה מ-3,000 הרצאות מוקלטות. בסך הכל, עבודות אלה מסכמות תקופת חיים של מחקר שנעשה על-ידי ל. רון האברד כדי לגלות דרך מעשית, במטרה להביא אנשים לחופש רוחני, וכדי להחליף בורות בידע, ספק בביטחון וסבל באושר.

בכל מקרה, שום דבר בסיינטולוגיה לא חייב להילקח בחשבון כאמונה. האמיתות שלה הן מובנות מאליהן, העקרונות שלה ברי הדגמה בקלות והטכנולוגיה שלה יכולה להיראות בפעולה בארגוני סיינטולוגיה. אדם צריך רק לפתוח את הדלת ולהיכנס.