סדרת טיפים וכלים בסיסיים
להקניית מיומנות ויציבות בעולם העבודה היומיומי

מהו סוד היעילות?

איך חיים את החיים כמשחק?

מיהו האדם שמצליח?

הרשם לסדרת טיפים וכלים בסיסיים להקניית מיומנות ויציבות בעולם העבודה היומיומי

©️ 2020 כל הזכויות שמורות. המרכז לסיינטולוגיה ישראל בע"מ (חברה לתועלת הציבור). דיאנטיקה וסמל דיאנטיקה הינם סימנים מסחריים וסימני שירות בבעלות Religious Technology Center ונמצאים בשימוש באישורו.