פריחה ושגשוג כלכלי

סדרת טיפים וכלים בסיסיים לניהול פיננסי נכון ומוצלח

הרשמה לקבלת סדרת טיפים וכלים בסיסיים לניהול פיננסי נכון ומוצלח

מהו כסף?

למה הוא דבר נדיר?

איך אפשר להעלות את התפוקה ורמת החיים של האדם?

כשאדם חי בכלכלה שמבוססת על כסף הוא פותר את החשבונות שלו עם הרבה יותר מאשר ״מספיק כסף״. כסף הוא דבר בר-חליפין. ניתן להשיג יותר מאשר ״מספיק״ על ידי הבנת עקרונות החליפין ויישומם.

הרשמה לקבלת סדרת טיפים וכלים בסיסיים לניהול פיננסי נכון ומוצלח

©️ 2020 כל הזכויות שמורות. המרכז לסיינטולוגיה ישראל בע"מ (חברה לתועלת הציבור). דיאנטיקה וסמל דיאנטיקה הינם סימנים מסחריים וסימני שירות בבעלות Religious Technology Center ונמצאים בשימוש באישורו.